Loftsutbygging – Innredning av loft

Markveiensag Loftutbygging i Oslo og oppussing

Planer om å bygge ut loftet?

Mange rå loft i de tradisjonelle murgårdene er en ressurs i økonomisk henseende fordi salgsprisene for loftsleiligheter er høye. De blir også en ressurs dersom de bygges om til fellesrom – et rom som skaper trivsel i bomiljøet.

Utbygging må tilfredsstille mange krav; blant annet branntekniske forskrifter. Våre medarbeidere har nødvendig kompetanse og solid erfaring innenfor feltet. Fagkunnskap som gir deg trygghet når du først skal starte et så omfattende og krevende arbeid som det er å bygge en leilighet eller et kontor på loftet.

Vi kommer gjerne på gratis befaring, fyll inn skjemaet så kontakter vi deg.


Loftsutbygging i Oslo