Internkontroll – HMS

Helse, miljø og sikkerhet

Internkontrollen bidrar til en systematisering av helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i RSL Bygg AS. Vårt firma ønsker å fremme trivsel og helse slik at vi kan redusere årsakene til skader og sykdommer. Vi ønsker å redusere mulighetene for ulykker og samtidig verne om det ytre miljø.

Gjennom effektivisering av oppdragene ønsker vi å styrke konkurranseevnen. Oppdragsgiver skal føle seg trygg på at kontrakten og øvrige inngåtte avtaler blir oppfylt.
Ledelsen ønsker at Rsl Bygg AS skal være en arbeidsplass der de ansatte trives.