Entreprenør

Hvorfor velge RSL Bygg AS

RSL-bygg1

Vårt ønske er å benytte vår gode kompetanse tidlig i prosessen fra planlegging til gjennomføring. Du skal føle deg trygg på oss som samarbeidspartner så du til en hver tid får den beste kompetanse og nødvendig kapasitet for en trygg og kontinuerlig gjennomføring av prosjektet.

Et tett samarbeid med hver enkelt byggherre er viktig for et godt resultat!

Hva er en entreprenør?
Entreprenøren er juridisk sett en selvstendig oppdragstaker som påtar seg og utfører bygge- og/eller anleggsarbeid.
En entreprenør vil kunne være både de store entreprenørfirmaene og en byggmester, en murer, en rørlegger, en elektriker eller fagfolk innen tekniske fag.

Det karakteristiske for en entreprenør, er at vedkommende både leverer materialer og utfører arbeid for en byggherre.

Hva er en totalentreprenør?
Dersom en entreprenør påtar seg både prosjektering og utførelse, brukes betegnelsen totalentreprenør. En generalentreprenør er en entreprenør i et prosjekt der det er flere entreprenører. Byggherren har kontakt med denne ene entreprenøren. Firmaet fungerer somhovedentreprenør, og de øvrige entreprenørene er underentreprenører.

RSL Bygg AS kan bistå enten det er offentlige eller private som spør, med:

20141120_10362220141120_132246